top of page
WhatsApp Image 2024-01-13 at 14.24_edited.png

Uzman Psikolog
Merve Atasever

Öz geçmiş

Uzman Psikolog Merve Atasever lisans eğitimini Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Aynı zamanda Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.
Eğitim hayatı boyunca Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Yaprak Psikiyatrik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda staj yapmıştır.


Akademik çalışmalarının yanında 2016 yılı ile birlikte Travma Odaklı Psikososyal Destek Projesi kapsamında 8 ay boyunca birçok eğitim almış olup, gönüllü psikolog olarak çeşitli organizasyonlarda ve projelerde yer almıştır.
Çocuk ve Ergen alanında Bilişsel Davranışçı Terapi, I.Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi, EMDR, Duyusal Nöroterapi, DIR Floortime (101), Çözüm Odaklı Danışmanlık Becerileri, Objektif Çocuk Testleri, Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri, Yas Danışmanlığı eğitimleri doğrultusunda çalışmaktadır.


Eylül Psikoloji bünyesinde çocuk ve ergenlerle online ve yüz yüze danışan görmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu ve uyaran eksikliği, çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları, çocukluk çağı sorunları (alt ıslatma, dışkı kaçırma, okul fobisi, özgül fobiler, öfke nöbetleri, kardeş kıskançlığı vb. ), zorlu yaşam olayları ( boşanma, taşınma, ölüm vb. ) çocuklarda beslenme ve uyku sorunları, sınav kaygısı, bebek&çocuk gelişim sürecinin takibi ve desteklenmesi, ebeveynlik tutumları, psikolojik ilk yardım ve krize müdahale konularında çalışmaktadır.

bottom of page